Cursus advocatuur

Werken naar inzicht

Iedere cursus die door een advocaat wordt gevolgd, draagt bij aan het vergroten van de kennis en/of kunde van de advocaat. Een De Permeduc cursus advocatuur gaat van daaruit verder. Het leerdoel van iedere Permeduc cursus advocatuur is het vergroten van inzicht in het vakgebied of het thema. Inzicht in de advocatuur geeft namelijk een voorsprong. Vanuit het kennen naar het kunnen.

Vereisten voor inzicht in advocatuur

Voor de cursus advocatuur werkt Permeduc met docenten pur sang. Bekende of juist eens een onbekende docent die de cursisten dwingt mee te denken over de achtergrond van zaken, over de gevolgen van een uitspraak of de implicaties van een trend. Of aan de hand van stellingen of casuïstiek de bij cursisten aanwezige kennis van de advocatuur toetst. Een Permeduc cursus maakt het de deelnemers niet makkelijk. Op welk niveau de cursus advocatuur ook wordt gegeven, deelnemers ontvangen vooraf documentatiemateriaal met verplichte literatuur. Deze wordt bekend verondersteld voor aanvang van de cursus.

Permanente educatie advocatuur

Permeduc is erkend door de Nederlandse orde van Advocaten. Aan veel van onze cursussen zijn PO of VSO punten toegekend. Vanaf 2010 kan de advocaat ook naar eigen inzicht punten toekennen aan een cursus advocatuur die geen NOvA punten heeft.

Kwaliteitsbewaking cursussen

Iedere cursus advocatuur van Permeduc is ontwikkeld of getoetst door minstens één van de leden van de Raad van Advies. Daarmee wordt continue de kwaliteit van de onderwerpen, de actualiteit van de thema’s en de effectiviteit van de werkvormen bewaakt. Bekijk hier de leden van het curatorium.

Cursusaanbod advocatuur

Ook een cursus van Permeduc volgen? Ontdek hier het aanbod cursus advocatuur.