Cursus arbeidsrecht

Op het terrein van het arbeidsrecht ontwikkelen en organiseren wij cursussen voor twee doelgroepen: juristen en niet-juristen.

Cursus arbeidsrecht voor juristen

Voor de juristen (advocaten en bedrijfsjuristen) is de insteek om een verdieping aan te brengen bij een bepaald arbeidsrechtelijk thema. Denk bijvoorbeeld aan het Concurrentiebeding, de Legal Audit arbeidsvoorwaarden, Ontslagrecht, Privacyrichtlijnen en natuurlijk de Actualiteiten Arbeidsrecht.

Cursus arbeidsrecht voor niet-juristen 

Voor niet-juristen (HR functionarissen en bestuurders) is de insteek niet alleen verdieping van de juridische kennis, maar ook toepassing in de praktijk. Dus uitwisselen van casuïstiek en behandelen van praktijksituaties. Hieronder vallen bijvoorbeeld cursussen als Ellende op de werkvloer, Omgang met de ondernemingsraad, Sanctiebeleid & Ontslagvoorbereiding, Omgaan met ziek, zwak & misselijk, Dossieropbouw etc.

Permanente educatie arbeidsrecht

Permeduc is erkend door de Nederlandse orde van Advocaten. Aan veel van onze cursussen zijn PO of VSO punten toegekend. Vanaf 2010 kan de advocaat ook naar eigen inzicht punten toekennen aan een cursus die geen NOvA punten heeft.

Veel van onze cursussen (waaronder de cursus arbeidsrecht) geven wij ook incompany. Toegespitst op de wensen en verwachtingen van de specifieke organisatie. Informeer naar onze mogelijkheden of kijk onder Incompany cursussen.

Kwaliteitsbewaking cursussen

Iedere cursus arbeidsrecht van Permeduc is ontwikkeld of getoetst door minstens één van de leden van de Raad van Advies. Daarmee wordt continue de kwaliteit van de onderwerpen, de actualiteit van de thema’s en de effectiviteit van de werkvormen bewaakt. Wilt u weten wie hiervan deel uitmaakt? Bekijk de leden van het curatorium.

Cursus arbeidsrecht volgen

Wilt u ook een cursus arbeidsrecht van Permeduc volgen? Bekijk hier het aanbod cursus arbeidsrecht.