Cursus belastingrecht

Op het terrein van belastingrecht ontwikkelt en organiseert Permeduc cursussen voor twee doelgroepen: enerzijds juristen en anderzijds fiscalisten & accountants.

Cursus belastingrecht voor juristen

Voor de juristen met een ondernemings- of insolventiepraktijk is de insteek van een cursus belastingrecht om een basis of juist verdieping aan te brengen bij een bepaald belastingrechtelijk thema. Denk bijvoorbeeld aan Fiscale invorderingsaspecten bij de Faillissementsafwikkeling of een vierdaagse Financiële & Fiscale aspecten van Insolventies. Maar ook de basiscursus Formeel belastingrecht & Fiscaal procesrecht, Fiscale boeten etc.

Cursus belastingrecht voor fiscalisten & accountants

Voor fiscalisten, accountants en bedrijfseconomen is de insteek van een cursus belastingrecht niet alleen verdieping van de juridische kennis, maar ook toepassing in de praktijk. Dus uitwisselen van casuïstiek en behandelen van praktijksituaties. Hieronder vallen bijvoorbeeld cursussen als 4e tranche Awb & WWFT, Successie & Schenking, BTW actualiteiten, VPB fiscale eenheid, faillissementsafwikkeling, BV in en BV uit, VOF contracten en bedrijfsopvolging.

PE-punten

In het kader van permanente educatie verstrekken wij pe-punten voor advocaten (NOvA), fiscalisten (FB, CB en NOAB) en accountants (NIVRA en NOVAA 2e categorie) die een cursus belastingrecht hebben gevolgd.

Incompany cursussen 

Veel van onze cursussen (waaronder de cursus belastingrecht) geven wij ook incompany of in de regio. Toegespitst op wensen en verwachtingen van die specifieke organisatie of samenwerkingsverbanden.

Alle cursussen arbeidsrecht 

Wilt u ook een cursus belastingrecht van Permeduc volgen? Bekijk hier al onze cursussen belastingrecht.