Cursus faillissementsrecht

Op het terrein van het faillissementsrecht ontwikkelen en organiseren wij cursussen voor twee doelgroepen: juristen en fiscalisten & accountants.

Cursus faillissementsrecht voor juristen

Voor de juristen met een ondernemings- of insolventiepraktijk is de insteek van een cursus faillissementsrecht om een basis of juist verdieping aan te brengen bij een bepaald insolventierechtelijk thema. Denk bijvoorbeeld aan de cursus Faillissementsafwikkeling, Fiscale invorderingsaspecten bij de Faillissementsafwikkeling of de vierdaagse Financiële & Fiscale aspecten van Insolventies. Maar ook de masterclass Europese Insolventieverordening.

Cursus faillissementsrecht voor fiscalisten & accountants

Voor fiscalisten, accountants en bedrijfseconomen is de insteek van de cursus faillissementsrecht niet alleen verdieping van de juridische kennis, maar ook toepassing in de praktijk. Dus uitwisselen van casuïstiek en behandelen van praktijksituaties.

In het kader van permanente educatie verstrekken wij pe-punten voor advocaten (NOvA), fiscalisten (FB, CB en NOAB) en accountants (NIVRA en NOVAA 2e categorie) die een cursus faillissementsrecht hebben gevolgd bij ons.

Incompany cursus 

Veel van onze cursussen geven wij ook incompany of in de regio. Toegespitst op wensen en verwachtingen van die specifieke organisatie of samenwerkingsverbanden.

Kwaliteitsbewaking cursussen

Iedere cursus faillissementsrecht van Permeduc is ontwikkeld of getoetst door minstens één van de leden van de Raad van Advies. Daarmee wordt continue de kwaliteit van de onderwerpen, de actualiteit van de thema’s en de effectiviteit van de werkvormen bewaakt. Wilt u weten wie hiervan deel uitmaakt? Bekijk de leden van het curatorium.

Cursusaanbod

Wilt u een cursus faillissementsrecht van Permeduc volgen? Schrijf u in via de website voor een cursus faillissementsrecht.