Cursus fiscaal recht

Op het terrein van het fiscaal recht ontwikkelen en organiseren wij cursussen voor twee doelgroepen: juristen en fiscalisten, bedrijfseconomen & accountants.

Cursus fiscaal recht voor juristen

Voor de juristen met een ondernemings- of insolventiepraktijk is de insteek van een cursus fiscaal recht om een basis of juist verdieping aan te brengen bij een bepaald fiscaalrechtelijk thema. Denk bijvoorbeeld aan Fiscale invorderingsaspecten bij de Faillissementsafwikkeling of een vierdaagse Financiële & Fiscale aspecten van Insolventies. Maar ook de basiscursus Formeel belastingrecht & Fiscaal procesrecht, Fiscale boeten etc.

Cursus fiscaal recht voor fiscalisten en accountants

Voor fiscalisten, accountants en bedrijfseconomen is de insteek niet alleen verdieping van de juridische kennis, maar ook toepassing in de praktijk. Dus uitwisselen van casuïstiek en behandelen van praktijksituaties. Hieronder vallen bijvoorbeeld cursussen als 4e tranche Awb & WWFT, Successie & Schenking, BTW actualiteiten, VPB fiscale eenheid, faillissementsafwikkeling, BV in en BV uit, VOF contracten en bedrijfsopvolging.

PE-punten

In het kader van permanente educatie verstrekken wij pe-punten voor advocaten (NOvA), fiscalisten (FB, CB en NOAB) en accountants (NIVRA en NOVAA 2e categorie) die een cursus fiscaal recht hebben gevolgd.

Kwaliteitsbewaking cursussen

Iedere cursus fiscaal recht van Permeduc is ontwikkeld of getoetst door minstens één van de leden van de Raad van Advies. Door deze kwaliteitsbewaking wordt de kwaliteit van de onderwerpen, de actualiteit van de thema's en de effectiviteit van de werkvormen gegarandeerd. Voor meer informatie over de kwaliteitsbewaking van onze cursussen kijkt u bij curatorium.

Incompany cursus fiscaal recht

Veel van onze cursussen geven wij ook incompany of in de regio. Toegespitst op de wensen en verwachtingen van die specifieke organisatie of samenwerkingsverbanden. Bekijk meer informatie over incompany cursussen.

Cursusaanbod

Uw kennis bijspijkeren met een cursus fiscaal recht? Schrijf u snel in bij Permeduc voor een cursus fiscaal recht.