Cursus OR

Het zijn vaak de leden van de ondernemingsraad die goed op de hoogte zijn van de rechten en plichten van bestuurder en de OR. Minder vaak weet de bestuurder of de HR functionaris wanneer nu wel of niet advies moet worden aangevraagd. Of wordt instemming gevraagd terwijl het advies moet zijn. De cursus 'Omgang met de ondernemingsraad' is bestemd voor bestuurders, HR functionarissen en managers die regelmatig betrokken worden bij de OR. Hoofdthema is het toepassen van het wettelijke kader en praktische tips in het omgaan en samenwerken met de ondernemingsraad.

Cursus OR voor OR-leden en bestuurders

De cursus OR gaat in op wanneer u advies of instemming moet vragen (en wanneer niet), welke informatie u moet geven aan de OR en wat u kunt doen bij een negatief advies of het onthouden van instemming. Maar ook waar u rekening mee moet houden als u nog een OR gaat oprichten. Dit alles wordt duidelijk gemaakt aan de hand van veel praktijkvoorbeelden en deelnemers worden tijdens de cursus OR gevraagd om hun eigen situatie voor te leggen.

Incompany cursus

Ook de cursus OR geven wij incompany. Toegespitst op wensen en verwachtingen van de specifieke organisatie. Bekijk de mogelijkheden van onze incompany cursussen.

Volg een cursus OR bij Permeduc

Wilt u ook een cursus OR volgen om uw kennis bij te spijkeren en PE-punten te halen? Bekijk snel ons aanbod cursus OR.