Cursus personeelsmanagement

Voor mensen werkzaam op een personeelsmanagement afdeling is kennis van het arbeidsrecht van groot belang. Dat begint al bij de sollicitatie van werknemers. Wat mag je vragen, mag je ze via internet screenen, mag je iemand al ontslaan die nog niet eens begonnen is?

Vooral tijdens dienstverband is de rol van personeelsmanagement groot bij het aansturen van managers en medewerkers bij het optimaal samenwerken en functioneren. Het personeelsmanagement heeft een adviserende rol als het gaat om arbeidsovereenkomsten, functioneringsgesprekken, arbeidsvoorwaarden en ziekteverzuim.

Cursus personeelsmanagement

Managers zullen vaak vragen wat ze kunnen doen met medewerkers die niet goed functioneren, die de kantjes er vanaf lopen, waar ze vanaf willen omdat ze teveel internetten of roddelen. Als personeelsmanagement functionaris moet je van heel veel zaken afweten. Onze cursus personeelsmanagement verdiept niet alleen de juridische kennis, maar gaat juist ook uitgebreid in op de praktijksituaties. Denk bijvoorbeeld aan cursussen als Ellende op de werkvloer: omgaan met ziek, zwak & misselijk; omgaan met onbetrouwbare werknemers en sollicitanten; werken met de ondernemingsraad; maken van sanctiebeleid & ontslagvoorbereiding.

Want soms moet je als personeelsmanager ook afscheid durven nemen van een medewerker. Is er dan een goed dossier opgebouwd en weet je of je beter naar het UWV kan gaan of naar de kantonrechter?

Incompany cursus

Ook de cursus personeelsmanagement geven wij incompany. Toegespitst op wensen en verwachtingen van de specifieke organisatie.

Volg een cursus personeelsmanagement

Wilt u uw kennis uitbreiden op het gebied van personeelsmanagement? Volg dan nu bij Permeduc een cursus personeelsmanagement.