Cursus recht

U werkt in een juridische omgeving zonder rechten gestudeerd te hebben. U werkt met juristen die dat wel gedaan hebben. Van u wordt niettemin verwacht dat u bekend bent met het juridisch jargon, dat u weet hoe de rechterlijke organisatie in elkaar zit en wat er in grote lijnen gebeurt in bijv. het privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht.

Cursus recht zonder studeren

Als u meer wilt weten van het recht zonder rechten te gaan studeren is de driedaagse cursus Inleiding in het Nederlands recht misschien iets voor u. Daarin worden o.a. de volgende vragen beantwoordt:

  • Wat is het verschil tussen een vonnis, een arrest en een uitspraak?
  • Wat is het verschil tussen een bodemprocedure en een kort geding?
  • Wat zijn de verschillende benamingen voor de resp. rechtsgebieden?
  • Hoe heten de partijen en processtukken in de verschillende procedures?

Deze basis cursus recht biedt een elementair overzicht van het recht zoals dat in Nederland geldt en hoe dit tot stand komt. De belangrijkste rechtsgebieden worden behandeld evenals de bronnen en de handhaving van het recht.

Voor wie is de cursus recht?

De cursus recht is bestemd voor medewerkers bij: Advocaten-, notaris- en deurwaarderskantoren; Juridische afdelingen bij overheden als ministeries en gemeenten; Juridische afdelingen bij grote instellingen als universiteiten, ziekenhuizen, verzekeraars, banken, uitgeverijen en bedrijfsleven; Griffie Rechterlijke macht en Openbaar Ministerie en Bureaus voor rechtshulp.

Cursus recht bij Permeduc

Breid uw kennis van het recht uit en volg een cursus bij Permeduc. Ontdek ons aanbod cursus recht.