Cursus train de trainer

De cursus Didactische vaardigheden & Presentatietechnieken of train de trainer geeft een overzicht van het ontwikkelen en vormgeven van een cursus, voordracht, presentatie of workshop en een scala aan tips en adviezen.

Deze cursus heeft tot doel om u stapsgewijs te laten zien hoe je een cursus kunt opbouwen en vormgeven. Waarom het wenselijk is om te weten wie er in de zaal zitten. Wat u kunt doen om uw cursus aantrekkelijker en boeiender te maken. En wat u kunt doen met lastige cursisten.

In deel I staan we kort stil bij hoe mensen leren. En waarom dat relevant is om te weten. In deel II gaan we stap voor stap de cursus opbouwen. Welk niveau, welke werkvorm, welke invulling. Deel III gaat over presentatietechnieken. Dat is meer dan staand of zittend presenteren, met of zonder microfoon of beamer. Presentatietechnieken hebben ook te maken met openen en eindigen, met performance.

Deel I. Over leren

 • Hoofdstuk I: Hoe leren mensen: Leerstijlen / Kolb / Weerstand of leerstijl
 • Hoofdstuk II: Taken van de docent: Overbrengen van de inhoud / Begeleiden van het groepsproces / Geven van feedback

Deel II. Het maken van een cursus

 • Hoofdstuk III: Definiëren doelstelling, doelgroep en boodschap: Intake / Doelstelling / Doelgroep / Het niveau van de cursist / Boodschap / Randvoorwaarden / Invulling
 • Hoofdstuk IV: Ontwikkeling van het conceptprogramma: Brainstorm / Mindmapping / Formuleren van leerdoelen / Ontwikkel het conceptprogramma
 • Hoofdstuk V: Didactische werkvormen: Wat onthouden mensen / Instructievormen / Gespreksvormen / Opdrachten / Casuïstiek / Spelvormen
 • Hoofdstuk VI: Breng structuur in het verhaal: KISS / Kop-romp-staart / Cirkelmethode / VVV / Andere varianten

Deel III. Het geven van een cursus

 • Hoofdstuk VII: Manieren voor openen en eindigen
 • Hoofdstuk VIII: Performance en non-verbale communicatie
 • Hoofdstuk IX: Interactie
 • Hoofdstuk X: Ruimte en hulpmiddelen
 • Hoofdstuk XI: Omgaan met lastige cursisten
 • Hoofdstuk XII: Evaluatie

Werkvorm cursus

De cursus kan worden gegeven op individuele basis of voor een groep tot 12 personen. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke onderdelen meer of minder aan bod moeten komen. In principe kan de gehele cursus in één dag gegeven worden (10.00 tot 16.30 uur). Uiteraard kan een selectie worden gemaakt van onderwerpen waardoor de cursus slechts een dagdeel is, of kan de cursus uitgebreid worden met oefeningen en rollenspelen waardoor de cursus twee dagen kan duren.

Docent

Charlotte van der Mijn is directeur van Permeduc, Instituut voor Permanente Educatie. In de afgelopen 20 jaar heeft zij vele cursussen, trainingen, congressen en opleidingen ontwikkeld. Daarmee heeft zij een brede onderwijskundige basis verkregen met een praktisch inzicht in hoe diverse professionals leren en acteren in groepsverband.

Deze didactische kennis zet zij al jaren in bij het begeleiden van de docenten van Permeduc. Daarnaast adviseert, traint en coacht zij anderen in het opzetten en ontwikkelen van conceptprogramma's en het verbeteren van hun presentatietechnieken. Dit doet zij op individuele basis en voor groepen.