Dossieropbouw bij (Semi)Overheid & Wet NRA

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en dossieropbouw. 

Meer over de cursus >>

Bestemd voor

 • Hoofden en Medewerkers P&O en HRM
 • Bestuurders
 • Leidinggevenden
 • Overheidsjuristen

Docenten

 

Hanneke Klinckhamers

Advocaat en partner bij L&A Advocaten in Amsterdam

 

Liever incompany?

Deze cursus geven wij ook incompany. Geen reistijd voor uw medewerkers en het programma wordt aan uw organisatie, rechtspositie en wensen aangepast. Meer weten of een offerte? Bel met 055 – 534 63 12 of stuur een mail naar info@permeduc.nl

Meer over de docenten >>

Datum

Deze cursus wordt incompany gegeven.

Locatie

Incompany

Permanente educatie

Contact met docenten en deelnemers?

Op LinkedIn kunt u lid worden van de Permeduc groep Arbeidsrecht & PersoneelszakenHierin kunnen docenten, deelnemers en andere belangstellenden contact houden, vragen stellen en ervaringen of actualiteiten delen.

 

WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN EN DOSSIEROPBOUW 

U heeft te maken met een ambtenaar die al langere tijd ongeschikt of onbekwaam is. En het (lange) verbetertraject leidt niet tot het gewenste resultaat. Welke maatregelen kunt u dan nemen? Ontslag? Het ontslaan van een ambtenaar is niet altijd zo ingewikkeld als het lijkt. Voorwaarde voor ontslag is echter wel een goed dossier.  

Hoe dient een goed personeelsdossier er uit te zien? Hoe legt u disfunctioneren en de grijze gevallen vast? Wat is uw positie als overheidswerkgever als er geen dossier is? Hoe gaat u dat samenstellen of (achteraf) repareren? Wat is nodig voor het nemen van rechtspositionele beslissingen en wat kunnen de gevolgen zijn als niet de juiste beslissing is genomen? 

In deze cursus staan wij stil bij de bijzondere positie van de ambtenaar en de valkuilen in een dossier. We doen dat aan de hand van praktijkervaringen en rechtspraak. Uiteraard komt ook aan bod wat er verandert als het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren wordt aangenomen. 

 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren; wat komt er op u af?

Dossieropbouw & Dossiervorming ambtenaren

Dossieropbouw

 • Kernbegrippen ambtenarenrecht
 • Noodzaak dossiervorming
 • Samenstellen en repareren dossiers
 • Alternatieven (disciplinaire maatregelen & beëindigingsregeling)
 • Rechtspraak: wat kunnen we hiervan leren?
 • Tips en handvatten dossieropbouw

Programma

Cursisten kunnen (vooraf) eigen casuistiek inbrengen

Interactieve werkvorm met zeer deskundige docent

Maximaal 20 deelnemers

 

09.30 uur        Ontvangst

10.00 uur        Start cursus

12.15 uur        Lunch

14.00 uur        Afsluiting


Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

 

Dossieropbouw & Dossiervorming ambtenaren

 • Dossieropbouw

  • Kernbegrippen ambtenarenrecht
  • Noodzaak dossiervorming
  • Samenstellen en repareren dossiers
  • Alternatieven (disciplinaire maatregelen & beëindigingsregeling)
  • Rechtspraak: wat kunnen we hiervan leren?
  • Tips en handvatten dossieropbouw
  •  

Liever incompany & advies?

Deze cursus geven wij incompany. Geen reistijd voor uw medewerkers en het programma wordt aan uw organisatie en wensen aangepast. Daarnaast kunnen de docenten worden ingezet op een specifiek dossier als juridisch adviseur. Meer weten of een offerte? Bel met 055 – 534 63 12 of stuur een mail naar info@permeduc.nl.

Hanneke Klinckhamersis advocaat en partner bij L&A Advocaten in Amsterdam. Zij heeft een lange staat van dienst in de arbeidsrecht- en ambtenarenrechtpraktijk in het topsegment van de markt en bedient een breed scala van zakelijke en particuliere cliënten, zowel in de commerciële als (semi)overheid sector.


 

Het is niet (meer) mogelijk om u in te schrijven voor deze Cursus.

Volg deze cursus incompany.
Vraag naar de mogelijkheden en kosten en bel met Permeduc op 055 - 534 63 12.

Waarom Permeduc?

Probleemoplossende cursussen van hoge kwaliteit
Kleine groepen, veel interactie, veel praktijk
Professionele, deskundige 'pur sang' sprekers
Open cursussen en incompany