Omgaan met Liegen & Bedriegen

Risico's en opvolging bij werknemers die voor, tijdens of na (flexibel) dienstverband liegen en bedriegen. Inclusief de (nieuwe) privacyregels die elke werkgever hoort te kennen.

Meer over de cursus >>

Bestemd voor

 • Juridisch (bedrijfs)adviseurs
 • Compliance Officers
 • HR / P&O Managers
 • Directie

Docenten

Mw. mr. Arlette Putker-Blees

Arlette Putker is advocaat en partner bij L&A Advocaten in Amsterdam. 

 

Mw. mr. Naomi Giling

Naomi Giling is advocaat bij L&A advocaten in Amsterdam. 

Meer over de docenten >>

Datum

van 10.00 - 16.30 uur.

Locatie

Incompany

Kosten

Op aanvraag
Inschrijven voor deze cursus >>
 • Kernbepalingen Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
 • Kernbepalingen ontslagrecht
 • Sollicitanten screenen via internet toegestaan?
 • Integriteit op de werkvloer; wanneer mag de privacy wél geschonden worden door werkgever in het kader van een onderzoek?
 • Controle van ziekte simulerende medewerkers
 • Wat mag werkgever registreren over ziekte i.v.m. geactualiseerde beleidsregels van de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?
 • Aanzienlijke verhoging boete bevoegdheid van AP; van € 4500 naar € 810.000 per overtreding of 10% van de jaaromzet
 • Onderzoeken van zich misdragende, frauderende werknemers die in het strafrechtelijke circuit zijn beland
 • Wet Huis voor de klokkenluiders en privacyrechtelijke aspecten
 • Europese Privacyverordening & Wet Meldplicht Datalekken

 

Liever incompany & advies?

Deze cursus geven wij incompany. Geen reistijd voor uw medewerkers en het programma wordt aan uw organisatie en wensen aangepast. Daarnaast kunnen de docenten worden ingezet op een specifiek dossier als juridisch adviseur. Meer weten of een offerte? Bel met 055 – 534 63 12 of stuur een mail naar info@permeduc.nl.

Programma: 

09.30 uur        Ontvangst

10.00 uur        Deel I

11.15 uur        Pauze

11.30 uur        Deel II

12.45 uur        Lunch

13.45 uur        Deel III

15.00 uur        Pauze

15.15 uur        Deel IV

16.30 uur        Einde

 

Onderwerpen:

           

Liegen tijdens sollicitatie

- Pre-employment screening

- Betrouwbaarheidsonderzoek en wet- en regelgeving

- Inwinnen inlichtingen voormalige werkgevers, verklaring omtrent het gedrag

- Ontbindende voorwaarden in de arbeidsovereenkomst

           

Liegen & Bedriegen tijdens dienstverband

- Onderzoek naar (vermeende) misdragingen door werknemers

- Gedragsregels als basis voor werkgeverstoezicht

- Screening tijdens het dienstverband

- Observatie, onderzoek in emailbox, interviewen in het kader van een onderzoek, welke eisen worden daaraan gesteld?

- Rechten van betrokkene als gegevens worden vastgelegd in kader van onderzoek

- Geveinsde ziekte door werknemers

- Klokkenluiders

- (Externe) Onderzoekbureaus

- Het nemen van beslissingen t.a.v. de arbeidsovereenkomst en naleving van Wbp nadat de misdraging is vastgesteld

- Beëindigen van de arbeidsovereenkomst

- Verlagen van ontslagvergoeding?

- Schadeverhaal en rehabilitatie

- Do’s en don’ts

 

Liegen in de privésfeer

-      Welke gedragingen in de privésfeer zijn van invloed op de werkrelatie?

-      Hoe wordt beginsel goed werkgeverschap ingevuld?

 

Liegen & Bedriegen ná dienstverband

-      Concurrentiebeding

-      Relatiebeding

 

Rechtspraak

-      Welke do’s en don’ts halen we hieruit?

-      Tegen welke kosten loopt de organisatie aan en hoe kunnen deze bespaard worden?

Mw. mr. Arlette Putker-Blees

Arlette Putker is advocaat en partner bij L&A Advocaten in Amsterdam. Zij heeft een lange staat van dienst in de commerciële arbeidsrechtpraktijk in het topsegment van de markt en bedient een breed scala van voornamelijk zakelijke cliënten. Haar focus ligt op (collectief) ontslagrecht, reorganisaties, arbeidsrechtelijke procedures en privacy op de werkvloer.

 

Mw. mr. Naomi Giling

Naomi Giling is advocaat bij L&A advocaten in Amsterdam. Zij is arbeidsrechtadvocaat waarbij zij adviseert en procedeert op alle arbeidsrechtelijke gebieden. Daarnaast heeft zij zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de privacyrechtelijke aspecten van het arbeidsrecht.

Het is niet (meer) mogelijk om u in te schrijven voor deze Cursus.

Volg deze cursus incompany.
Vraag naar de mogelijkheden en kosten en bel met Permeduc op 055 - 534 63 12.

Waarom Permeduc?

Probleemoplossende cursussen van hoge kwaliteit
Kleine groepen, veel interactie, veel praktijk
Professionele, deskundige 'pur sang' sprekers
Open cursussen en incompany